Kontakt

Adress

S.H-n Ordens Överstyrelse:
Kyrkogatan 33
803 11 Gävle
kontakt@sh-n.se

Adress till logerna finns under logernas egna kontaktsidor.


Överstyrelsens Verkställande utskott

Stormästare Göran Andersson stormastaren@sh-n.se
Ordens Hedersordförande Olle Nolemo hedersordforanden@sh-n.se
II:e Stormästare Leif Johansson andrestormastaren@sh-n.se
Översekreterare Lars Almerdahl  oversekreteraren@sh-n.se
Överskattmästare Peter Jansson overskattmastaren@sh-n.se
Överintendent Leif Tollén overintendenten@sh-n.se
Överceremonimästare Karl-Gunnar Olson overceremonimastaren@sh-n.se